Choroba zawodowa zespół cieśni nadgarstka

Czy wiedziałeś że zespół cieśni nadgarstka to choroba zawodowa?

Kto i kiedy może się starać o jej uznanie?

Mówi się o niej, że to choroba zawodowa informatyków, pielęgniarek, muzyków, ale jak się okazuje nie tylko. Zespół cieśni nadgarstka diagnozuje się również u pracowników fizycznych, wykonujących prace obciążające nadgarstki. Czy dotyczy to również krawcowej lub operatora młota pneumatycznego? Odpowiedź znajdziesz w tym wpisie.

Najważniejszy w każdym działaniu jest początek. Platon

Choroba-zawodowa-zespol-ciesni-nadgarstka
Choroba zawodowa zespół cieśni nadgarstka

1 Czy zespół cieśni nadgarstka zawsze jest chorobą zawodową?

Masz stwierdzony zespół cieśni nadgarstka czy jest to choroba zawodowa?

To zależy od kilku czynników, ale może od początku.

  • Aby dana choroba została uznana za chorobę zawodową, musi być spełnione kilka kryteriów. Kodeks pracy bardzo jasno definiuje co nazywamy chorobą zawodową.
  • Po pierwsze, choroba jest wymieniona w wykazie chorób zawodowych.
  • Po drugie choroba powstała w wyniku wykonywanej pracy.
  • Po trzecie musi być stwierdzone bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że wywołały ją występujące na stanowisku pracy szkodliwe czynniki.

Zespół cieśni nadgarstka, został umieszczony w wykazie chorób zawodowych, w kategorii „Przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy”. Aktem prawnym który to reguluje jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. 

Plik do pobrania Rozporządzenie i Wykaz chorób zawodowych  

Warunkiem jest, wykonywanie danej pracy przez okres co najmniej 1 roku. A co z czynnikami?