Jestem specjalistą neurologiem. Od 10 lat pracuje w Klinice Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W kręgu moich zainteresowań szczególne miejsce zajmują choroby obwodowego układu nerwowego.  Poczynając od momentu diagnostyki a więc badań elektromiograficznych (EMG) i przewodnictwa nerwowego a kończąc na leczeniu przyczynowym i objawowym (leczenie bólu).

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

2015 – obecnie – lekarz specjalista w Klinice Neurologii UM w Lublinie

2018 – obecnie – asystent naukowo-dydaktyczny w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

2015-2018 – pracownik naukowy w ramach projektu RAMCIP (Robot asystent dla pacjentów z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi)

2015 – szkolenie w zakresie badań EMG w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

2010 – tytuł doktora nauk medycznych. Praca doktorska zatytułowana „ Czynniki rokownicze pacjentów z krwawieniem podpajęczynówkowym zdyskwalifikowanych z leczenia operacyjnego”

2009-2015 – lekarz rezydent w Klinice Neurologii UM w Lublinie

2008-2009 – lekarz stażysta w Szpitalu Kolejowym w Lublinie

Przynależność do towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Neurologiczne

Polskie Towarzystwo Neurofizjologiczne

sebastian szklener