Leki przeciwwskazane miastenii gravis

Leki przeciwwskazane w miastenii gravis

Miastenia gravis to choroba autoimmunologiczna zaburzająca funkcjonowanie złącza nerwowo-mięśniowego.  Połączenie nerwu z mięśniem może też być zaburzone na skutek działania różnych leków. Informacja które leki nasilają objawy miastenii jest bardzo ważna. W skrajności może dojść do wystąpienia przełomu miastenicznego, bardzo niebezpiecznego powikłania miastenii rzekomoporaźnej.   

Miastenia rzekomoporaźna, leki przeciwwskazane? 

Często w codziennej praktyce lekarskiej spotykam się z pytaniem jakie leki są przeciwskazane miastenii gravis.  Z drugiej strony często również dowiaduje się, że pacjent przyjmuje leki które nasilają objawy miastenii. Na przykład nie jeden pacjent odczuwający bolesne skurcze mięśni sięga po preparaty magnezu. Magnez jest jednak przeciwskazany w leczeniu miastenii. 

Lista leków przeciwwskazanych w miastenii 

W niniejszym wpisie zrobiłem swoisty przegląd literatury odnośnie leków przeciwskazanych w miastenii. Okazuje się, że niektóre leki mogą powodować objawy miastenii bez obecności samej choroby. Kolejne leki zawsze pogorszą sprawność miastenika. Na końcu jest też szereg leków które negatywnie wpłyną na siłę mięśni tylko u części chorych na miastenie rzekomoporaźną. Niżej w sposób dość żołnierski zebrałem informacje z dostępnych na chwile obecną informacji naukowych na temat leków przeciwskazanych w miastenii gravis. 

Dodaj strone do zakładek, aby móc zawsze łatwo wyszukać jaki lek możesz brać. Nizej w spisie treści wystarczy kliknąć na grupe leków jaką chcesz stosować i dowiesz się jak oddziałowują one na miastenie gravis.

 Notka:  

Lista zawiera nazwy leków które mogą zaostrzać objawy choroby lub powodować występowanie objawów podobnych do miastenii bez wpływu na złącze nerwowo-mięśniowe.  Należy pamiętać iż w niektórych przypadkach leki te są niezbędne i dają więcej korzyści z leczenia niż powodują działań niepożądanych. Lista leków zawiera wyłącznie nazwy międzynarodowe, bez nazw handlowych.  

 1. Kategoria: Interferon 

Nazwa substancji: Interferon alfa 

Nazwa substancji: Interferon beta 

Poziom ryzyka: wysoki 

Lek może powodować powstanie choroby w okresie od tygodnia do roku od początku leczenia. 

Interferon również zaostrza przebieg miastenii.  

 1. Kategoria: Antybiotyki aminoglikozydowe 

Nazwa substancji: Gentamycyna 

Nazwa substancji: Amikacyna 

Nazwa substancji: Kanamycyna 

Nazwa substancji: Neomycyna 

Nazwa substancji: Tobramycyna 

Nazwa substancji: Streptomycyna 

Nazwa substancji: Netylmycyna 

Poziom ryzyka: bardzo wysoki 

Antybiotyki aminoglikozydowe zaostrzają przebieg miastenii nie zależnie od drogi podania. 

Wapń oraz neostygmina częściowo odwracają działanie aminoglikozydów. 

 1. Kategoria: Antybiotyki makrolidowe 

Nazwa substancji: Erytromycyna 

Nazwa substancji:  Azytromycyna 

Nazwa substancji: Klarytromycyna 

Nazwa substancji: Spiramycyna 

Nazwa substancji: Roksytromycyna 

Nazwa substancji: Josamycyna 

Nazwa substancji: Fidaksomycyna 

Nazwa substancji: Telitromycyna 

Poziom ryzyka: niski/umiarkowany 

Może zaostrzać objawy choroby. Większe ryzyko podczas stosowania Erytromycyny i Telitromycyny. 

 1. Kategoria: Fluorochinolony 

Nazwa substancji: Ciprofloksacyna 

Nazwa substancji: Gemifloksacyna 

Nazwa substancji:  Lewofloksacyna 

Nazwa substancji: Lomefloksacyna 

Nazwa substancji: Moksyfloksacyna  

Nazwa substancji: Norfloksacyna 

Nazwa substancji: Ofloksacyna 

Nazwa substancji:  Trowafloksacyna 

Nazwa substancji:  Pefloksacyna 

Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki 

Ciprofloksacyna może powodować ostre pogorszenie. Pozostałe antybiotyki z tej grupy mogą zaostrzać objawy.  

 1. Kategoria: Polimyksyny 

Nazwa substancji:  Kolistyn 

Nazwa substancji:  Kolistymetat 

Nazwa substancji:  Polimyksyna B 

Poziom ryzyka: wysoki 

Polimyksyny zaostrzają przebieg choroby. Szczególnie w przypadku zaburzonej funkcji nerek. Aminopirydyny częściowo odwracają działanie Polimyksyn. 

 1. Kategoria: Tetracykliny 

Nazwa substancji:  Doksycyklina 

Nazwa substancji:  Minocyklina 

Nazwa substancji:  Rolitetracyklina 

Nazwa substancji:  Oksytetracyklina 

Nazwa substancji:  Tetracyklina 

Nazwa substancji:  Chlortetracyklina 

Nazwa substancji:  Demeklocyklina 

Nazwa substancji:  Metacyklina 

Nazwa substancji:  Meklocyklina 

Nazwa substancji: Limecyklina  

Nazwa substancji:  Tygecyklina 

Poziom ryzyka: niski 

Może zaostrzać przebieg choroby. Wapń częściowo odwraca działanie antybiotyków z grupy tetracyklin. 

 1. Kategoria: Linkozaminy 

Nazwa substancji: Linkomycyna 

Nazwa substancji: Klindamycyna 

Poziom ryzyka: umiarkowany 

Może zaostrzać przebieg choroby. Aminopirydyny częściowo odwracają działanie Linkomycyn. 

 1. Kategoria: Penicyliny 

Nazwa substancji: Ampicilina 

Poziom ryzyka: bardzo niski 

Stosunkowo niewiele doniesień o zaostrzaniu przebiegu choroby. 

 1. Kategoria: Karbapenemy 

Nazwa substancji: Imipenem/Cylastatyna 

Poziom ryzyka: bardzo niski 

Stosunkowo niewiele doniesień o zaostrzaniu przebiegu choroby. 

 1. Kategoria: Blokery kanałów wapniowych 

Nazwa substancji: Werapamil 

Nazwa substancji: Felodypina 

Nazwa substancji: Nifedypina 

Nazwa substancji: Amlodypina 

Poziom ryzyka: niski/umiarkowany 

Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby szczególnie przy dłuższym czasie trwania. Co więcej blokery kanałów wapniowych mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy. 

 1. Kategoria: Beta blokery 

Nazwa substancji: Propranolol 

Nazwa substancji: Atenolol 

Nazwa substancji: Sotalol 

Nazwa substancji: Nadolol 

Nazwa substancji: Oksprenolol 

Nazwa substancji: Praktolol 

Nazwa substancji: Metoprolo 

Nazwa substancji: Acebutolol 

Poziom ryzyka: niski/umiarkowany 

Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby szczególnie przy dłuższym czasie trwania. Co więcej beta blokery mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy. 

 1. Kategoria: Leki antyarytmiczne 

Nazwa substancji: Procainamid 

Nazwa substancji: Etafenon 

Nazwa substancji: Proprafenon 

Nazwa substancji: Bretylium 

Nazwa substancji: Chlorchina 

Nazwa substancji: Chinidyna 

Nazwa substancji: Chinina 

Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki 

Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby oraz mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy. 

 1. Kategoria: Leki przeciwpadaczkowe 

Nazwa substancji: Fenytoina 

Nazwa substancji: Karbamazepina 

Nazwa substancji: Gabapentyna 

Nazwa substancji: Trymetadion 

Nazwa substancji: Fenobarbital 

Nazwa substancji: Diazepam (benzodiazepiny) 

Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki 

Mogą zaostrzać przebieg choroby. Zaprzestanie przyjmowania tych leków wycofuje objawy. 

 1. Kategoria: Penicylaminy 

Nazwa substancji: D-Penicylamina 

Nazwa substancji: Tiopronina 

Nazwa substancji: Pyrytinol 

Nazwa substancji: Pyritioksyna 

Poziom ryzyka: wysoki 

Lek może powodować powstanie choroby w okresie od tygodnia do roku od początku leczenia. 

Interferon również zaostrza przebieg miastenii.  

 1. Kategoria: Elektrolity 

Nazwa substancji: Magnez (hipermagnezemia) 

Nazwa substancji: Potas (hipopotasemia) 

Nazwa substancji: Wapń (hipokalcemia) 

Poziom ryzyka: niski(Ca,K)/wysoki (Mg) 

Nasilenie objawów miastenii zależne jest od dawki magnezu. Postepowanie w przypadku hipermagnezemi w pierwszej kolejności obejmuje zaprzestanie spożywania magnezu następnie podanie glukoniany wapnia a na końcu hemodializa w zależności od nasilenia objawów. 

 1. Kategoria: Toksyna botulinowa

   

Nazwa substancji: Toksyna botulinowa A 

Poziom ryzyka: wysoki 

Iniekcję z toksyny botulinowej są przeciwskazane u pacjentów z zaburzeniami złącza nerwowo-mięśniowego. 

 1. Kategoria: Antagoniści receptora H2 

Nazwa substancji: ranitydyna 

Nazwa substancji: cymetydyna 

Nazwa substancji: roksatydyna 

Poziom ryzyka: bardzo niskie 

Badania naukowe sugerują wpływ na złącze nerwowo-mięśniowe. Nie udowodniono zaostrzenia objawów choroby na ludziach.  

 1. Kategoria: Opioidy 

Nazwa substancji: morfina 

Nazwa substancji: kodeina 

Nazwa substancji: hydromorfon 

Nazwa substancji: fentanyl 

Nazwa substancji: papaverinum 

Poziom ryzyka: niski 

W dawkach terapeutycznych są bezpieczne. Ryzyko głownie dotyczy chorych z zaburzeniami oddychania. 

 1. Kategoria: Miejscowe anestetyki

   

Nazwa substancji: lignokaina 

Nazwa substancji: prokaina 

Nazwa substancji: bupiwakaina 

Poziom ryzyka: niski 

Mogą jedynie potęgować działanie innych leków zaburzających transmisje nerwowo-mięśniową. 

 1. Kategoria: Chemioterapeutyki 

Nazwa substancji: doksyrubicyna 

Nazwa substancji: etoposyd 

Nazwa substancji: cisplatyna 

Poziom ryzyka: umiarkowne 

Mogą nagle zaostrzać objawy choroby. 

 1. Kategoria: Blokery złacza nerwowo-mięśniowego 

Nazwa substancji: atrakurium 

Nazwa substancji: cisantrakurium 

Nazwa substancji: doksakurium 

Nazwa substancji: pankuronium 

Nazwa substancji: rokuronium 

Nazwa substancji: wekuronium 

Nazwa substancji: tubokuraryna 

Nazwa substancji: pipekuronium 

Nazwa substancji: miwakurum 

Nazwa substancji: galamina 

Nazwa substancji: sukcynylocholina 

Nazwa substancji: suksametonium 

Poziom ryzyka: wysoki 

Pirydostygmina przedłuża działanie niektórych z tych substancji. Pacjenci z miastenią wymagają większych dawek sukcynocholiny i suksametonium. Substancje mogą prowokować pierwsze objawy miastenii. 

 1. Kategoria: Wziewne anestetyki 

Nazwa substancji: sewofluran 

Nazwa substancji: enfluran 

Nazwa substancji: isofluran 

Nazwa substancji: halotan 

Nazwa substancji: metoksyfluran 

Nazwa substancji: desfluran 

Nazwa substancji: tlenek azotu 

Poziom ryzyka: umiarkowne 

Substancje mogą prowokować pierwsze objawy miastenii. Chorzy z miastenią wymagają mniejszych dawek. 

 1. Kategoria: Leki okulistyczne 

Nazwa substancji: timolol 

Nazwa substancji: betaksolol 

Poziom ryzyka: wysoki 

Mogą zaostrzać objawy choroby. 

 1. Kategoria: Leki psychiatryczne 

Nazwa substancji: promazyna 

Nazwa substancji: chlorpromazyna 

Nazwa substancji: lit 

Nazwa substancji: amitryptylina 

Nazwa substancji: imipramina 

Nazwa substancji: haloperidol 

Nazwa substancji: droperidol 

Poziom ryzyka: umiarkowny/wysoki 

Lit, promazyna i chlorpromazyna mogą silnie zaostrzać przebieg choroby. W przypadku pozostałych leków zalecana jest jedynie ostrożność. 

 

Ważny jest ten styl życia. Naucz sie jak żyć z maistenią i czego unikać.

Sending
Ocena
4,4 (5 )
Udostępnij post:

Dodaj komentarz

Dr n. med. Sebastian Szklener

Lekarz specjalista neurolog. Od wielu lat specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu choroby Parkinsona, Migreny, Miasteni i Polineuropatii. Umów się na TELEPORADE