Leki przeciwwskazane miastenii gravis

Leki przeciwwskazane w miastenii gravis

Leki przeciwskazane w miastenii gravis mogą zaburzać funkcjonowanie złącza nerwowo-mięśniowego. Miastenia gravis to choroba autoimmunologiczna, w której połączenie nerwu z mięśniem może być również zaburzone na skutek działania różnych leków. Informacja, które leki nasilają objawy miastenii, jest bardzo ważna. W skrajnych przypadkach może dojść do wystąpienia przełomu miastenicznego, bardzo niebezpiecznego powikłania miastenii rzekomoporaźnej.

Miastenia rzekomoporaźna, leki przeciwwskazane? 

Często w codziennej praktyce lekarskiej spotykam się z pytaniem jakie leki są przeciwskazane miastenii gravis.  Z drugiej strony często również dowiaduje się, że pacjent przyjmuje leki które nasilają objawy miastenii. Na przykład nie jeden pacjent odczuwający bolesne skurcze mięśni sięga po preparaty magnezu. Magnez jest jednak przeciwskazany w leczeniu miastenii. 

Lista leków przeciwwskazanych w miastenii 

W niniejszym wpisie zrobiłem swoisty przegląd literatury odnośnie leków przeciwskazanych w miastenii. Okazuje się, że niektóre leki mogą powodować objawy miastenii bez obecności samej choroby. Kolejne leki zawsze pogorszą sprawność miastenika. Na końcu jest też szereg leków które negatywnie wpłyną na siłę mięśni tylko u części chorych na miastenie rzekomoporaźną. Niżej w sposób dość żołnierski zebrałem informacje z dostępnych na chwile obecną informacji naukowych na temat leków przeciwskazanych w miastenii gravis. 

Dodaj strone do zakładek, aby móc zawsze łatwo wyszukać jaki lek możesz brać. Nizej w spisie treści wystarczy kliknąć na grupe leków jaką chcesz stosować i dowiesz się jak oddziałowują one na miastenie gravis.

Styl życia chorego z miastenia

Styl życia osoby chorej na miastenię rzekomoporaźną powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb związanych z tą chorobą. Ważne jest, aby unikać nadmiernego wysiłku fizycznego, który może nasilać objawy osłabienia mięśni. Regularny, umiarkowany ruch i ćwiczenia mogą jednak pomóc w utrzymaniu ogólnej sprawności fizycznej. Równie istotne jest dbanie o odpowiednią ilość snu i odpoczynku, ponieważ zmęczenie może pogarszać stan chorego.

Zdrowa dieta, bogata w witaminy i składniki odżywcze, wspiera ogólny stan zdrowia i może wspomagać układ odpornościowy. Unikanie stresu jest również kluczowe, ponieważ stres może wywoływać lub nasilać objawy miastenii.

Regularne wizyty u lekarza i ścisłe przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia. Dobrze jest również edukować się na temat miastenii i być świadomym potencjalnych czynników ryzyka, aby móc skutecznie unikać sytuacji, które mogą prowadzić do zaostrzenia objawów.

Chcielibyśmy zaoferować Ci pomoc w radzeniu sobie z miastenią. Wypełnij krótki formularz, a my skontaktujemy się z Tobą, aby omówić, jak możemy Cię wesprzeć.

   Notka:  

  Lista zawiera nazwy leków które mogą zaostrzać objawy choroby lub powodować występowanie objawów podobnych do miastenii bez wpływu na złącze nerwowo-mięśniowe.  Należy pamiętać iż w niektórych przypadkach leki te są niezbędne i dają więcej korzyści z leczenia niż powodują działań niepożądanych. Lista leków zawiera wyłącznie nazwy międzynarodowe, bez nazw handlowych.  

  1. Kategoria: Interferon 

  Nazwa substancji: Interferon alfa 

  Nazwa substancji: Interferon beta 

  Poziom ryzyka: wysoki 

  Lek może powodować powstanie choroby w okresie od tygodnia do roku od początku leczenia. 

  Interferon również zaostrza przebieg miastenii.  

  1. Kategoria: Antybiotyki aminoglikozydowe 

  Nazwa substancji: Gentamycyna 

  Nazwa substancji: Amikacyna 

  Nazwa substancji: Kanamycyna 

  Nazwa substancji: Neomycyna 

  Nazwa substancji: Tobramycyna 

  Nazwa substancji: Streptomycyna 

  Nazwa substancji: Netylmycyna 

  Poziom ryzyka: bardzo wysoki 

  Antybiotyki aminoglikozydowe zaostrzają przebieg miastenii nie zależnie od drogi podania. 

  Wapń oraz neostygmina częściowo odwracają działanie aminoglikozydów. 

  1. Kategoria: Antybiotyki makrolidowe 

  Nazwa substancji: Erytromycyna 

  Nazwa substancji:  Azytromycyna 

  Nazwa substancji: Klarytromycyna 

  Nazwa substancji: Spiramycyna 

  Nazwa substancji: Roksytromycyna 

  Nazwa substancji: Josamycyna 

  Nazwa substancji: Fidaksomycyna 

  Nazwa substancji: Telitromycyna 

  Poziom ryzyka: niski/umiarkowany 

  Może zaostrzać objawy choroby. Większe ryzyko podczas stosowania Erytromycyny i Telitromycyny. 

  1. Kategoria: Fluorochinolony 

  Nazwa substancji: Ciprofloksacyna 

  Nazwa substancji: Gemifloksacyna 

  Nazwa substancji:  Lewofloksacyna 

  Nazwa substancji: Lomefloksacyna 

  Nazwa substancji: Moksyfloksacyna  

  Nazwa substancji: Norfloksacyna 

  Nazwa substancji: Ofloksacyna 

  Nazwa substancji:  Trowafloksacyna 

  Nazwa substancji:  Pefloksacyna 

  Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki 

  Ciprofloksacyna może powodować ostre pogorszenie. Pozostałe antybiotyki z tej grupy mogą zaostrzać objawy.  

  1. Kategoria: Polimyksyny 

  Nazwa substancji:  Kolistyn 

  Nazwa substancji:  Kolistymetat 

  Nazwa substancji:  Polimyksyna B 

  Poziom ryzyka: wysoki 

  Polimyksyny zaostrzają przebieg choroby. Szczególnie w przypadku zaburzonej funkcji nerek. Aminopirydyny częściowo odwracają działanie Polimyksyn. 

  1. Kategoria: Tetracykliny 

  Nazwa substancji:  Doksycyklina 

  Nazwa substancji:  Minocyklina 

  Nazwa substancji:  Rolitetracyklina 

  Nazwa substancji:  Oksytetracyklina 

  Nazwa substancji:  Tetracyklina 

  Nazwa substancji:  Chlortetracyklina 

  Nazwa substancji:  Demeklocyklina 

  Nazwa substancji:  Metacyklina 

  Nazwa substancji:  Meklocyklina 

  Nazwa substancji: Limecyklina  

  Nazwa substancji:  Tygecyklina 

  Poziom ryzyka: niski 

  Może zaostrzać przebieg choroby. Wapń częściowo odwraca działanie antybiotyków z grupy tetracyklin. 

  1. Kategoria: Linkozaminy 

  Nazwa substancji: Linkomycyna 

  Nazwa substancji: Klindamycyna 

  Poziom ryzyka: umiarkowany 

  Może zaostrzać przebieg choroby. Aminopirydyny częściowo odwracają działanie Linkomycyn. 

  1. Kategoria: Penicyliny 

  Nazwa substancji: Ampicilina 

  Poziom ryzyka: bardzo niski 

  Stosunkowo niewiele doniesień o zaostrzaniu przebiegu choroby. 

  1. Kategoria: Karbapenemy 

  Nazwa substancji: Imipenem/Cylastatyna 

  Poziom ryzyka: bardzo niski 

  Stosunkowo niewiele doniesień o zaostrzaniu przebiegu choroby. 

  1. Kategoria: Blokery kanałów wapniowych 

  Nazwa substancji: Werapamil 

  Nazwa substancji: Felodypina 

  Nazwa substancji: Nifedypina 

  Nazwa substancji: Amlodypina 

  Poziom ryzyka: niski/umiarkowany 

  Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby szczególnie przy dłuższym czasie trwania. Co więcej blokery kanałów wapniowych mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy. 

  1. Kategoria: Beta blokery 

  Nazwa substancji: Propranolol 

  Nazwa substancji: Atenolol 

  Nazwa substancji: Sotalol 

  Nazwa substancji: Nadolol 

  Nazwa substancji: Oksprenolol 

  Nazwa substancji: Praktolol 

  Nazwa substancji: Metoprolo 

  Nazwa substancji: Acebutolol 

  Poziom ryzyka: niski/umiarkowany 

  Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby szczególnie przy dłuższym czasie trwania. Co więcej beta blokery mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy. 

  1. Kategoria: Leki antyarytmiczne 

  Nazwa substancji: Procainamid 

  Nazwa substancji: Etafenon 

  Nazwa substancji: Proprafenon 

  Nazwa substancji: Bretylium 

  Nazwa substancji: Chlorchina 

  Nazwa substancji: Chinidyna 

  Nazwa substancji: Chinina 

  Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki 

  Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby oraz mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy. 

  1. Kategoria: Leki przeciwpadaczkowe 

  Nazwa substancji: Fenytoina 

  Nazwa substancji: Karbamazepina 

  Nazwa substancji: Gabapentyna 

  Nazwa substancji: Trymetadion 

  Nazwa substancji: Fenobarbital 

  Nazwa substancji: Diazepam (benzodiazepiny) 

  Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki 

  Mogą zaostrzać przebieg choroby. Zaprzestanie przyjmowania tych leków wycofuje objawy. 

  1. Kategoria: Penicylaminy 

  Nazwa substancji: D-Penicylamina 

  Nazwa substancji: Tiopronina 

  Nazwa substancji: Pyrytinol 

  Nazwa substancji: Pyritioksyna 

  Poziom ryzyka: wysoki 

  Lek może powodować powstanie choroby w okresie od tygodnia do roku od początku leczenia. 

  Interferon również zaostrza przebieg miastenii.  

  1. Kategoria: Elektrolity 

  Nazwa substancji: Magnez (hipermagnezemia) 

  Nazwa substancji: Potas (hipopotasemia) 

  Nazwa substancji: Wapń (hipokalcemia) 

  Poziom ryzyka: niski(Ca,K)/wysoki (Mg) 

  Nasilenie objawów miastenii zależne jest od dawki magnezu. Postepowanie w przypadku hipermagnezemi w pierwszej kolejności obejmuje zaprzestanie spożywania magnezu następnie podanie glukoniany wapnia a na końcu hemodializa w zależności od nasilenia objawów. 

  1. Kategoria: Toksyna botulinowa

    

  Nazwa substancji: Toksyna botulinowa A 

  Poziom ryzyka: wysoki 

  Iniekcję z toksyny botulinowej są przeciwskazane u pacjentów z zaburzeniami złącza nerwowo-mięśniowego. 

  1. Kategoria: Antagoniści receptora H2 

  Nazwa substancji: ranitydyna 

  Nazwa substancji: cymetydyna 

  Nazwa substancji: roksatydyna 

  Poziom ryzyka: bardzo niskie 

  Badania naukowe sugerują wpływ na złącze nerwowo-mięśniowe. Nie udowodniono zaostrzenia objawów choroby na ludziach.  

  1. Kategoria: Opioidy 

  Nazwa substancji: morfina 

  Nazwa substancji: kodeina 

  Nazwa substancji: hydromorfon 

  Nazwa substancji: fentanyl 

  Nazwa substancji: papaverinum 

  Poziom ryzyka: niski 

  W dawkach terapeutycznych są bezpieczne. Ryzyko głownie dotyczy chorych z zaburzeniami oddychania. 

  1. Kategoria: Miejscowe anestetyki

    

  Nazwa substancji: lignokaina 

  Nazwa substancji: prokaina 

  Nazwa substancji: bupiwakaina 

  Poziom ryzyka: niski 

  Mogą jedynie potęgować działanie innych leków zaburzających transmisje nerwowo-mięśniową. 

  1. Kategoria: Chemioterapeutyki 

  Nazwa substancji: doksyrubicyna 

  Nazwa substancji: etoposyd 

  Nazwa substancji: cisplatyna 

  Poziom ryzyka: umiarkowne 

  Mogą nagle zaostrzać objawy choroby. 

  1. Kategoria: Blokery złacza nerwowo-mięśniowego 

  Nazwa substancji: atrakurium 

  Nazwa substancji: cisantrakurium 

  Nazwa substancji: doksakurium 

  Nazwa substancji: pankuronium 

  Nazwa substancji: rokuronium 

  Nazwa substancji: wekuronium 

  Nazwa substancji: tubokuraryna 

  Nazwa substancji: pipekuronium 

  Nazwa substancji: miwakurum 

  Nazwa substancji: galamina 

  Nazwa substancji: sukcynylocholina 

  Nazwa substancji: suksametonium 

  Poziom ryzyka: wysoki 

  Pirydostygmina przedłuża działanie niektórych z tych substancji. Pacjenci z miastenią wymagają większych dawek sukcynocholiny i suksametonium. Substancje mogą prowokować pierwsze objawy miastenii. 

  1. Kategoria: Wziewne anestetyki 

  Nazwa substancji: sewofluran 

  Nazwa substancji: enfluran 

  Nazwa substancji: isofluran 

  Nazwa substancji: halotan 

  Nazwa substancji: metoksyfluran 

  Nazwa substancji: desfluran 

  Nazwa substancji: tlenek azotu 

  Poziom ryzyka: umiarkowne 

  Substancje mogą prowokować pierwsze objawy miastenii. Chorzy z miastenią wymagają mniejszych dawek. 

  1. Kategoria: Leki okulistyczne 

  Nazwa substancji: timolol 

  Nazwa substancji: betaksolol 

  Poziom ryzyka: wysoki 

  Mogą zaostrzać objawy choroby. 

  1. Kategoria: Leki psychiatryczne 

  Nazwa substancji: promazyna 

  Nazwa substancji: chlorpromazyna 

  Nazwa substancji: lit 

  Nazwa substancji: amitryptylina 

  Nazwa substancji: imipramina 

  Nazwa substancji: haloperidol 

  Nazwa substancji: droperidol 

  Poziom ryzyka: umiarkowny/wysoki 

  Lit, promazyna i chlorpromazyna mogą silnie zaostrzać przebieg choroby. W przypadku pozostałych leków zalecana jest jedynie ostrożność. 

   

  Sending
  Ocena
  4,33 (9 głos)
  Udostępnij post:

  Ten post ma jeden komentarz

  1. Maria

   Bardzo pożyteczny wpis

  Dodaj komentarz

  Dr n. med. Sebastian Szklener

  Lekarz specjalista neurolog. Od wielu lat specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu choroby Parkinsona, Migreny, Miasteni i Polineuropatii. Umów się na TELEPORADE