Jakie są przyczyny bólu głowy?

Odpowiedzenie na pytanie, jakie są przyczyny bólu głowy, jest bardzo trudne, ponieważ jest ich bardzo dużo. W tym wpisie dokonam pewnego podziału bólów głowy, aby lepiej udzielić odpowiedzi. Podzielę przyczyny bólów głowy na pierwotne bóle głowy, a więc bóle głowy występujące bez uchwytnej przyczyny medycznej, jak na przykład ból głowy związany ze stresem, oraz wtórne bóle głowy. 

Drugą kategorie podzielę ze względu na przyczyny bólów głowy, będące konsekwencją choroby innej niż mózgu, jak na przykład nadciśnienie tętnicze, oraz na przyczyny spowodowane zmianami w mózgu, jak na przykład zmiany po urazie głowy. Opisane zostaną najpowszechniejsze przyczyny bólów, ponieważ opisanie wszystkich możliwych byłoby jak liczenie gwiazd na niebie.  

Pierwotne bóle głowy

Bóle głowy bez istotnej patologii – takie bóle głowy występują najczęściej, ocenia się, że ponad 3 biliony ludzi na całym świecie każdego roku zgłasza się do lekarza z powodu pierwotnego bólu głowy.

Wymieniamy:

Mają one dość charakterystyczne objawy i przebieg, i nietrudno je rozpoznać. Jeżeli Twoje bóle głowy mają charakter migrenowy, to nie jest to powód do zmartwień, chyba że jesteś osobą starsza. Osoby w podeszłym wieku bardzo rzadko mają podobne dolegliwości (poza napięciowym bólem głowy), a jeżeli miały je wcześniej to z wiekiem zmniejszają swoje nasilenie.  

10 powodów bólu głowy w przebiegu chorób ogólnoustrojowych

jakie są przyczyny bólu głowy

1. Bóle głowy spowodowane infekcją 

Zapalenie zatok powoduje ból głowy w okolicy czoła, twarzy i zębów. Towarzyszą mu objawy zapalenia zatok – jak uczucie pełności, bólu, ucisku okolicy zatok (szczególnie po pochyleniu głowy do przodu), katar, podwyższona temperatura ciała, osłabiony węch itp.  

Infekcja dróg oddechowych również powoduje bóle głowy. W tym przypadku nie mają one specyficznych cech i ustępują wraz z ustąpieniem infekcji lub po lekach przeciwzapalnych. Dotyczy to szczególnie dzieci. 

Zapalenie tętnicy skroniowej daje charakterystyczny ból głowy przy dotyku skroni. Koniecznie w takim przypadku zgłoś się do lekarza. Leczenie jest szybkie i skuteczne a zaniechanie leczenia może mieć bardzo przykre konsewencje. 

W boreliozie ból głowy występuje u aż 70% chorych na początku choroby. Współtowarzyszą mu inne objawy boreliozy – ból głowy nigdy nie jest jedynym objawem.  

2. Choroby przewodu pokarmowego 

Celiakia, choroby zapalne jelit oraz zatwardzenie mogą powodować bóle głowy i leczenie tych chorób powoduje ustąpienie bólu głowy. 

Głodzenie lub dieta redukcyjna może powodować niepulsujące bóle całej głowy lub może nasilać migreny.

3. Zaburzenia hormonalne

U osób z niedoczynnością tarczycy bóle głowy występują u 30% chorych i zwykle ustępują po 2 tygodniach od włączenia leczenia.  

Bóle głowy występują również w przebiegu tężyczki spowodowanej usunięciem przytarczyc. 

4. Choroby sercowo-naczyniowe

Nadciśnienie tętnicze powoduje pulsujący ból głowy w okolicy potylicznej.  

Anemia również prowadzi do rozwinięcia się tępych rozlanych bólów głowy, co jest konsekwencją niedotlenienia mózgu. Stąd na przykład himalaiści wspinający się w warunkach niskiego poziomu tlenu również odczuwają bóle głowy. 

Zapalenie tętnicy skroniowej to choroba zapalna tętnic średniego i grubego kalibru z charakterystycznym bólem skroni przy dotyku. Bardzo ważne jest szybkie rozpoznanie tej choroby ponieważ grozi ona poważnymi powikłaniami. 

5. Choroby oczu

Częste bóle gałek ocznych i głowy w okolicy czoła są często związane z nieleczoną wadą wzroku. Zamknięcie oczu powoduje zazwyczaj zmniejszenie dolegliwości. 

6. Choroby zębów dają bóle głowy i twarzy

Choroby stawu żuchwowo-skroniowego i choroby zębów mogą czasami być interpretowane jako bóle głowy i twarzy, ale dotyczy to głównie dzieci. Dorośli pacjenci potrafią lepiej zlokalizować ból i podać inne charakterystyczne objawy tych schorzeń. 

kobieta cierpiąca na ból głowy

7. Bóle głowy spowodowane alkoholem, kofeiną i toksynami

Ból głowy na kacu jest powszechnie znanym faktem. U niektórych osób może występować również przy nadmiernym spożyciu alkoholu.  

Nadmiar kofeiny także może doprowadzać do występowania bólów głowy. Co ciekawe w pacjentów z migreną kofeina jest jednym z elementów doraźnego leczenia bólu głowy. Nie należy mylić napicia się kawy na ból głowy z nadużywaniem wszelkich napojów z kofeiną.  

Ból głowy występuje u osób przewlekle narażonych na tlenek węgla, wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki i ołów. 

8. Ból głowy po wysiłku fizycznym i ból głowy po aktywności seksualnej

Bóle głowy po wysiłku fizycznym czy aktywności seksualnej nie są wcale rzadkością i nie są zazwyczaj niepokojące. Natomiast jeżeli występują pierwszy raz w życiu wymagają pilnego wykonania badania tomograficznego głowy, aby wykluczyć krwawienie śródmózgowe. Typowy łagodny ból głowy po wysiłku jest obustronny, pulsujący i trwa od 5 minut do kilku godzin.  

9. Otyłość i brak snu

Obturacyjny bezdech senny często jest przyczyną porannych bólów głowy, co jest po części związane z niedotlenieniem, a po części z niewyspaniem. Problem ten głownie dotyczy osób otyłych i leczenie bezdechu sennego prowadzi do ustąpienia bólów głowy. Co ciekawe otyłość sama w sobie predysponuje do występowania przewlekłych bólów głowy.  

10. Ból głowy z odbicia

Ból głowy z odbicia to ból głowy związany z nadużywaniem leków przeciwbólowych. Może dochodzić do sytuacji, gdzie osoba przyjmuje leki przeciwbólowe, ale ze względu na lęk związany z bólem nadużywa tych leków, doprowadzając do jeszcze większego problemu. Leczenie takich bólów polega na natychmiastowym odstawieniu leków przeciwbólowych i włączenie terapii profilaktycznej.  

Bóle głowy spowodowane zmianami w mózgu 

Niestety nie opiszę tutaj tych wszystkich strasznych chorób, jakie powodują ból głowy. Zrobiłoby to więcej krzywdy osobie, która nie ma wiedzy neurologicznej, niż pożytku (chociażby pospolita migrena powoduje zmiany w mózgu). Opiszę natomiast, jakie cechy bólu głowy budzą niepokój i powinny skłonić chorego do pilnego kontaktu z lekarzem. 

  • nagły początek bólu głowy jak “uderzenie w głowę”;
  • szybko (w mniej niż minutę) narastający poziom bólu do bardzo silnego; 
  • początek bólów głowy po 50 roku życia;
  • narastanie bólu głowy przy zmianie pozycji głowy lub kaszlu czy kichaniu; 
  • pojawienie się objawów neurologicznych – niedowłady, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu itd.;
  • ból głowy z gorączka i bez innych objawów infekcji (kaszlu, biegunki, kataru itd.); 
  • nagła zmiana charakteru dotychczasowych bólów głowy. 
Sending
Ocena
5 (1 głos)
Udostępnij post:

Dodaj komentarz

Dr n. med. Sebastian Szklener

Lekarz specjalista neurolog. Od wielu lat specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu choroby Parkinsona, Migreny, Miasteni i Polineuropatii. Umów się na TELEPORADE