Jakie są przyczyny bólu głowy?

Jakie są przyczyny bólu głowy?

Odpowiedz na pytanie, jakie są przyczyny bólu głowy jest bardzo trudna, ponieważ jest ich bardzo dużo. W tym wpisie dokonam pewnego podziału bólów głowy, aby lepiej udzielić odpowiedzi na to pytanie. Podzielę przyczyny bólów głowy na pierwotne bóle głowy, a więc bóle głowy występujące bez uchwytnej przyczyny medycznej jak na przykład ból głowy związany ze stresem oraz wtórne bóle głowy. Drugą kategorie podzielę ze względu na przyczyny bólów głowy będące konsekwencją choroby innej niż mózgu jak na przykład nadciśnienie tętnicze oraz na przyczyny spowodowane zmianami w mózgu jak na przykład zmiany po urazie głowy. Opisane zostaną powszechne przyczyny bólów głowy, ponieważ opisanie wszystkich możliwych przyczyn bólów głowy to jak liczenie gwiazd na niebie.  

Pierwotne bóle głowy. 

Bóle głowy bez istotnej patologii. Takie bóle głowy występują najczęściej, ocenia się, że ponad 3 biliony ludzi na całym świecie każdego roku zgłasza się do lekarza z powodu pierwotnego bólu głowy. Pierwotne bóle głowy to migrena z aurą, migrena bez aury, napięciowy ból głowy i klasterowy ból głowy. Bóle te mają dość charakterystyczne objawy i przebieg i nietrudno je rozpoznać. Jeżeli twoje bóle głowy mają charakter migrenowy to nie jest to powód do zmartwień, chyba że jesteś osobą starsza. Osoby w podeszłym wieku bardzo rzadko mają pierwotne bóle głowy (poza napięciowym bólem głowy), a jeżeli mieli je wcześniej to z wiekiem te bóle głowy zmniejszają swoje nasilenie.  

10 powodów bólu głowy w przebiegu chorób ogólnoustrojowych.  

 

jakie są przyczyny bólu głowy

1.Bóle głowy spowodowane infekcją.  

Zapalenie zatok powoduje ból głowy w okolicy czoła, twarzy i zębów. Towarzyszą mu objawy zapalenia zatok jak uczucie pełności, bólu, ucisku okolicy zatok (szczególnie po pochyleniu głowy do przodu), katar, podwyższona temperatura ciała, osłabiony węch itp.  

Infekcja dróg oddechowych również powoduje bóle głowy. Dolegliwości bólowe głowy w tym przypadku nie mają specyficznych cech i ustępują wraz z ustąpieniem infekcji lub po lekach przeciwzapalnych. Dotyczy to szczególnie dzieci. 

Borelioza a ból głowy. W boreliozie ból głowy występuje u aż 70% chorych na początku choroby. Współtowarzyszą mu inne objawy boreliozy, nigdy ból głowy nie jest jedynym objawem.  

 1. Choroby przewodu pokarmowego. 

Celiakia, choroby zapalne jelit, zatwardzenie może powodować bóle głowy i leczenie tych chorób powoduje ustąpienie bólu głowy. 

Głodzenie lub dieta redukcyjna może powodować niepulsujące bóle całej głowy lub może nasilać migreny.

 1. Zaburzenia hormonalne. 

U osób z niedoczynnością tarczycy bóle głowy występują u 30 % chorych i zwykle ustępują po 2 tygodniach od włączenia leczenia.  

Bóle głowy występują również w przebiegu tężyczki spowodowanej usunięciem przytarczyc.  

 1. Choroby sercowo-naczyniowe.

Nadciśnienie tętnicze powoduje pulsujący ból głowy w okolicy potylicznej.  

Anemia również prowadzi do rozwinięcia się tępych rozlanych bólów głowy co jest konsekwencją niedotlenienia mózgu. Stąd na przykład himalaiści wspinający się w warunkach niskiego poziomu tlenu również odczuwają bóle głowy. 

 1. Choroby oczu. 

Częste bóle gałek ocznych i głowy w okolicy czoła są często związane z nieleczoną wadą wzroku. Zamknięcie oczu powoduje zazwyczaj zmniejszenie dolegliwości.  

 1. Choroby zębów dają bóle głowy i twarzy. 

Choroby stawu żuchwowo-skroniowego i choroby zębów mogą czasami być interpretowane jako bóle głowy i twarzy, ale dotyczy to głownie dzieci. Dorośli pacjenci potrafią lepiej zlokalizować ból i podać inne charakterystyczne objawy tych schorzeń.  

 1. Bóle głowy spowodowane alkoholem, kofeiną i toksyny.

Ból głowy na kacu jest powszechnie znanym faktem. U niektórych osób ból głowy może występować również przy nadmiernym spożyciu alkoholu.  

Nadmiar kofeiny również może doprowadzać do występowania bólów głowy. Co ciekawe w pacjentów z migreną, kofeina jest jednym z elementów doraźnego leczenia bólu głowy. Nie należy mylić napicia się kawy na ból głowy z nadużywaniem wszelkich napojów z kofeiną.  

Ból głowy występuje u osób przewlekle narażonych na tlenek węgla, wszelkiego rodzaju rozpuszczalniki i ołów.  

 1. Ból głowy po wysiłku fizycznym i ból głowy po aktywności seksualnej. 

Bóle głowy po wysiłku fizycznym czy aktywności seksualnej nie są wcale rzadkością i nie są zazwyczaj niepokojące. Natomiast jeżeli występują pierwszy raz w życiu wymagają pilnego wykonania badania tomograficznego głowy, aby wykluczyć krwawienie śródmózgowe. Typowy łagodny ból głowy po wysiłku jest obustronny, pulsujący i trwa od 5 minut do kilku godzin.  

 1. Otyłość i brak snu. 

Obturacyjny bezdech senny często jest przyczyną porannych bólów głowy co jest po części związane z niedotlenieniem a po części z nie wyspaniem. Problem ten głownie dotyczy osób otyłych i leczenie bezdechu sennego prowadzi do ustąpienia bólów głowy. Co ciekawe otyłość sama w sobie predysponuje do występowania przewlekłych bólów głowy.  

 1. Ból głowy z odbicia.

Ból głowy z odbicia to ból głowy związany z nadużywaniem leków przeciw bólowych. Może dochodzić do sytuacji, gdzie osoba z przyjmuje leki przeciwbólowe na ból głowy, ale ze względu na lęk związany z bólem nadużywa tych leków doprowadzając do jeszcze większego problemu. Leczenie takich bólów polega na natychmiastowym odstawieniu leków przeciwbólowych i włączenie terapii profilaktycznej.  

Bóle głowy spowodowane zmianami w mózgu? 

Niestety nie opisze tutaj tych wszystkich strasznych chorób jakie powodują ból głowy. Zrobiło by to więcej krzywdy osobie, która nie ma wiedzy neurologicznej niż pożytku. Opisze natomiast jakie cechy bólu głowy budzą niepokój i powinny skłonić chorego do pilnego kontaktu z lekarzem. 

 • nagły początek bólu głowy jak “uderzenie w głowę” 
 • szybko (w mniej niż minutę) narastający poziom bólu do bardzo silnego 
 • początek bólów głowy po 50 roku życia 
 • narastanie bólu głowy przy zmianie pozycji głowy lub kaszlu czy kichaniu. 
 • pojawienie się objawów neurologicznych. Niedowłady, zaburzenia mowy, zaburzenia chodu itd. 
 • ból głowy z gorączka i bez innych objawów infekcji (kaszlu, biegunki, kataru itd.) 
 • nagła zmiana charakteru dotychczasowych bólów głowy. 

Dr n. med. Sebastian Szklener

Lekarz specjalista neurolog. Od wielu lat specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń obwodowego układu nerwowego. Prowadzę leczenie szpitalne, ambulatoryjne oraz działalność naukową. Umów TELEPORADE