Miastenia leczenie

Miastenia leczenie - ważny aspekt leków przeciwwskazanych

 • Lista zawiera nazwy leków które mogą zaostrzać objawy choroby lub powodować występowanie objawów podobnych do miastenii bez wpływu na złącze nerwowo-mięśniowe.  Należy pamiętać iż w niektórych przypadkach leki te są niezbędne i dają więcej korzyści z leczenia niż powodują działań niepożądanych. Lista leków zawiera wyłącznie nazwy międzynarodowe, bez nazw handlowych.

 • Kategoria: Antybiotyki aminoglikozydowe

  Nazwa substancji: Gentamycyna, Amikacyna, Kanamycyna, Neomycyna, Tobramycyna, Streptomycyna, Netylmycyna.

  Poziom ryzyka: bardzo wysoki

  Antybiotyki aminoglikozydowe zaostrzają przebieg miastenii nie zależnie od drogi podania.

  Wapń oraz neostygmina częściowo odwracają działanie aminoglikozydów.

  Kategoria: Antybiotyki makrolidowe

  Nazwa substancji: Erytromycyna, Azytromycyna, Klarytromycyna, Spiramycyna, Roksytromycyna, Josamycyna, Fidaksomycyna, Telitromycyna

  Poziom ryzyka: niski/umiarkowany

  Może zaostrzać objawy choroby. Większe ryzyko podczas stosowania Erytromycyny i Telitromycyny.

  Kategoria: Fluorochinolony

  Nazwa substancji: Ciprofloksacyna, Gemifloksacyna, Lewofloksacyna, Lomefloksacyna, Moksyfloksacyna, Norfloksacyna, Ofloksacyna, Trowafloksacyna, Pefloksacyna

  Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki

  Ciprofloksacyna może powodować ostre pogorszenie. Pozostałe antybiotyki z tej grupy mogą zaostrzać objawy.

  Kategoria: Polimyksyny

  Nazwa substancji:  Kolistyn, Kolistymetat, Polimyksyna B,

  Poziom ryzyka: wysoki

  Polimyksyny zaostrzają przebieg choroby. Szczególnie w przypadku zaburzonej funkcji nerek. Aminopirydyny częściowo odwracają działanie Polimyksyn.

  Kategoria: Tetracykliny

  Nazwa substancji:  Doksycyklina, Minocyklina, Rolitetracyklina, Oksytetracyklina, Tetracyklina,   Chlortetracyklina, Demeklocyklina, Metacyklina, Meklocyklina, Limecyklina, Tygecyklina.

  Poziom ryzyka: niski

  Może zaostrzać przebieg choroby. Wapń częściowo odwraca działanie antybiotyków z grupy tetracyklin.

  Kategoria: Linkozaminy

  Nazwa substancji: Linkomycyna, Klindamycyna.

  Poziom ryzyka: umiarkowany

  Może zaostrzać przebieg choroby. Aminopirydyny częściowo odwracają działanie Linkomycyn.

  Kategoria: Penicyliny

  Nazwa substancji: Ampicilina.

  Poziom ryzyka: bardzo niski

  Stosunkowo niewiele doniesień o zaostrzaniu przebiegu choroby.

  Kategoria: Karbapenemy

  Nazwa substancji: Imipenem/Cylastatyna

  Poziom ryzyka: bardzo niski

  Stosunkowo niewiele doniesień o zaostrzaniu przebiegu choroby.

 • Kategoria: Blokery kanałów wapniowych

  Nazwa substancji: Werapamil, Felodypina, Nifedypina, Amlodypina

  Poziom ryzyka: niski/umiarkowany

  Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby szczególnie przy dłuższym czasie trwania. Co więcej blokery kanałów wapniowych mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy.

  Kategoria: Beta blokery

  Nazwa substancji: Propranolol, Atenolol, Sotalol, Nadolol, Oksprenolol, Praktolol, Metoprolo

  Nazwa substancji: Acebutolol

  Poziom ryzyka: niski/umiarkowany

  Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby szczególnie przy dłuższym czasie trwania. Co więcej beta blokery mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy.

  Kategoria: Leki antyarytmiczne

  Nazwa substancji: Procainamid, Etafenon, Proprafenon, Bretylium, Chlorchina, Chinidyna

  Nazwa substancji: Chinina

  Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki

  Substancje te mogą zaostrzać objawy choroby oraz mogą dawać objawy przypominające miastenie u zdrowych osób. Odstawienie leków wycofuje objawy.

 • Nazwa substancji: Fenytoina, Karbamazepina, Gabapentyna, Trymetadion, Fenobarbital, Diazepam (benzodiazepiny)

  Poziom ryzyka: umiarkowany/wysoki

  Mogą zaostrzać przebieg choroby. Zaprzestanie przyjmowania tych leków wycofuje objawy.

 • Kategoria: Penicylaminy

  Nazwa substancji: D-Penicylamina, Tiopronina, Pyrytinol, Pyritioksyna

  Poziom ryzyka: wysoki

  Lek może powodować powstanie choroby w okresie od tygodnia do roku od początku leczenia.

  Interferon również zaostrza przebieg miastenii.

 • Nazwa substancji: Magnez (NADMIAR), Potas (NIEDOBÓR), Wapń (NIEDOBÓR)

  Poziom ryzyka: niski(Ca,K)/wysoki (Mg)

  Nasilenie objawów miastenii zależne jest od dawki magnezu. Postepowanie w przypadku hipermagnezemi w pierwszej kolejności obejmuje zaprzestanie spożywania magnezu następnie podanie glukoniany wapnia a na końcu hemodializa w zależności od nasilenia objawów.

 • Nazwa substancji: Toksyna botulinowa A

  Poziom ryzyka: wysoki

  Iniekcję z toksyny botulinowej są przeciwskazane u pacjentów z zaburzeniami złącza nerwowo-mięśniowego.

 • Nazwa substancji: Ranitydyna, Cymetydyna, Roksatydyna

  Poziom ryzyka: bardzo niskie

  Badania naukowe sugerują wpływ na złącze nerwowo-mięśniowe. Nie udowodniono zaostrzenia objawów choroby na ludziach.

 • Kategoria: Opioidy

  Nazwa substancji: Morfina, Kodeina, Hydromorfon, Fentanyl, Papaverinum

  Poziom ryzyka: niski

  W dawkach terapeutycznych są bezpieczne. Ryzyko głownie dotyczy chorych z zaburzeniami oddychania.

  Kategoria: Miejscowe anestetyki

  Nazwa substancji: Lignokaina, Prokaina, Bupiwakaina

  Poziom ryzyka: niski

  Mogą jedynie potęgować działanie innych leków zaburzających transmisje nerwowo-mięśniową.

 • Kategoria: Chemioterapeutyki

  Nazwa substancji: Doksyrubicyna, Etoposyd, Cisplatyna

  Poziom ryzyka: umiarkowne

  Mogą nagle zaostrzać objawy choroby.

 • Kategoria: Blokery złacza nerwowo-mięśniowego

  Nazwa substancji: Atrakurium, Cisantrakurium, Doksakurium, Pankuronium, Rokuronium, Wekuronium, Tubokuraryna, Pipekuronium, Miwakurum, Galamina, Sukcynylocholina,  Suksametonium

  Poziom ryzyka: wysoki

  Pirydostygmina przedłuża działanie niektórych z tych substancji. Pacjenci z miastenią wymagają większych dawek sukcynocholiny i suksametonium. Substancje mogą prowokować pierwsze objawy miastenii.

  Kategoria: Wziewne anestetyki

  Nazwa substancji: Sewofluran, Enfluran, Isofluran, Halotan, Metoksyfluran, Desfluran, Tlenek azotu.

  Poziom ryzyka: umiarkowne

  Substancje mogą prowokować pierwsze objawy miastenii. Chorzy z miastenią wymagają mniejszych dawek.

 • Nazwa substancji: Timolol, Betaksolol.

  Poziom ryzyka: wysoki

  Mogą zaostrzać objawy choroby.

 • Nazwa substancji: Promazyna, Chlorpromazyna, Lit, Amitryptylina, Imipramina, Haloperidol, Droperidol.

  Poziom ryzyka: umiarkowny/wysoki

  Lit, promazyna i chlorpromazyna mogą silnie zaostrzać przebieg choroby. W przypadku pozostałych leków zalecana jest jedynie ostrożność.

 • Nazwa substancji: Interferon alfa, Interferon beta.

  Poziom ryzyka: wysoki

  Lek może powodować powstanie choroby w okresie od tygodnia do roku od początku leczenia.

  Interferon również zaostrza przebieg miastenii.